Sözlük
  1. kuşdili anlamları...

    Online Türkçe Sözlük

    kuşdili

    Anlam 1 : Daha çok çocukların, kelimelerin biçimlerini değiştirerek kelimelerin başına, hecelerin arasına başka kelime veya hece ekleyerek uydurduklarıbir tür konuşma.

  2. Türkçe Sözlük

Sözlük