Sözlük
  1. lâiklik anlamları...

    Online Türkçe Sözlük

    lâiklik

    Anlam 1 : Lâik olma durumu, lâisizm.
    Anlam 2 : Devlet ile din işlerinin ayrılığı; devletin, din ve vicdan özgürlüğünün gerçekleşmesi bakımından yansız olması, lâisizm.

  2. Türkçe Sözlük

Sözlük