Sözlük
  1. lâstikli anlamları...

    Online Türkçe Sözlük

    lâstikli

    Anlam 1 : İçinde veya üzerinde lâstik bulunan.
    Anlam 2 : Türlü anlamlar verilebilen (söz, konuşma).

  2. Türkçe Sözlük

Sözlük