Sözlük
  1. lâyiha anlamları...

    Online Türkçe Sözlük

    lâyiha

    Anlam 1 : Herhangi bir konuda bir görüşve düşünceyi bildiren yazı.
    Anlam 2 : Tasarı.

  2. Türkçe Sözlük

Sözlük