Sözlük
  1. lisanımünasip anlamları...

    Online Türkçe Sözlük

    lisanımünasip

    Anlam 1 : Karşısındakinin kolayca anlayabileceği dil ve uslûp.

  2. Türkçe Sözlük

Sözlük