Sözlük
  1. liyakat anlamları...

    Online Türkçe Sözlük

    liyakat

    Anlam 1 : Lâyık olma, yaraşırlık, uygunluk, değim.
    Anlam 2 : Yeterlilik, kifayet.

  2. Türkçe Sözlük

Sözlük