Sözlük
  1. maskara etmek anlamları...

    Online Türkçe Sözlük

    maskara etmek

    Anlam 1 : bir kimseyi veya şeyi gülünç ve şerefsiz duruma düşürmek.
    Anlam 2 : bir şeyi bozmak, berbat etmek.

  2. Türkçe Sözlük

Sözlük