Sözlük
  1. mastar anlamları...

    Online Türkçe Sözlük

    mastar

    Anlam 1 : Fiilin -mak/-mek veya -ma/-me ekleri alan ve isim gibi kullanılan şekli: al-mak, üşü-mek, gör-me, bul-ma vb.

  2. Türkçe Sözlük

Sözlük