Sözlük
  1. matine anlamları...

    Online Türkçe Sözlük

    matine

    Anlam 1 : Tiyatro, sinema, konser salonu vb.de gündüz gösterisi.
    Anlam 2 : Herhangi bir eserin tanıtılması, okunması, yorumlanmasıveya bir sanatçıyıanma amacıyla düzenlenen toplantı.

  2. Türkçe Sözlük

Sözlük