Sözlük
  1. mensur anlamları...

    Online Türkçe Sözlük

    mensur

    Anlam 1 : Düz yazıbiçiminde olan, manzum olmayan.

  2. Türkçe Sözlük

Sözlük