Sözlük
  1. mera bitkileri anlamları...

    Online Türkçe Sözlük

    mera bitkileri

    Anlam 1 : Meralarda kendiliğinden yetişen veya sun'î olarak yetiştirilen, yem değeri olan veya olmayan tüm bitki türleri.

  2. Türkçe Sözlük

Sözlük