Sözlük
  1. minnet altında kalmamak anlamları...

    Online Türkçe Sözlük

    minnet altında kalmamak

    Anlam 1 : birinin iyiliğine karşıkendini borçlu durumdan kurtarmak için, karşılık olarak bir iyilikte bulunmak.

  2. Türkçe Sözlük

Sözlük