Sözlük
  1. mirî kâtibi anlamları...

    Online Türkçe Sözlük

    mirî kâtibi

    Anlam 1 : Osmanlıdevletinde maliye ile halk arasında davalara bakan yargıç.

  2. Türkçe Sözlük

Sözlük