Sözlük
  1. muhit yapmak (veya edinmek) anlamları...

    Online Türkçe Sözlük

    muhit yapmak (veya edinmek)

    Anlam 1 : ilişkili olduğu, tanışık olduğu kimselerin sayısınıçoğaltmak.

  2. Türkçe Sözlük

Sözlük