Sözlük
  1. mukavemetçi anlamları...

    Online Türkçe Sözlük

    mukavemetçi

    Anlam 1 : Düşman saldırısına boyun eğmeyip her çeşit araçla karşıgelen yurtsever.
    Anlam 2 : Uzun mesafe koşucusu.

  2. Türkçe Sözlük

Sözlük