Sözlük
  1. nedensellik ilkesi anlamları...

    Online Türkçe Sözlük

    nedensellik ilkesi

    Anlam 1 : Her şeyin bir sebebi vardır ve aynışartlar altında, aynınedenler, aynıetkileri doğurur biçiminde özetlenebilen ilke.

  2. Türkçe Sözlük

Sözlük