Sözlük
  1. ovogon dağarcığı anlamları...

    Online Türkçe Sözlük

    ovogon dağarcığı

    Anlam 1 : Çiçeksiz bitkilerin çoğunda üreme organlarınıbarındıran boşluk.

  2. Türkçe Sözlük

Sözlük