Sözlük
  1. pergament kâğıdı anlamları...

    Online Türkçe Sözlük

    pergament kâğıdı

    Anlam 1 : Sülfürik asitli işlem ile sürekli doku oluşturularak, yüzey sertliği arttırılmışve organik sıvıların genellikle belirli katıyağların, sıvıyağların ve gres yağının kâğıda nüfuz etmesine karşıyüksek derecede dayanıklılık kazandırılmışkâğıt.

  2. Türkçe Sözlük

Sözlük