Sözlük
  1. plânlama anlamları...

    Online Türkçe Sözlük

    plânlama

    Anlam 1 : Plânlamak işi.
    Anlam 2 : Hükûmet tarafından ulaşılacak amaçlarıbelirleyen, bazıkesimlerdeki artışölçüsünü tespit eden ve uygulanmasıgerekli çareleri önceden gösteren ekonomik, sosyal programın belli süreler için hazırlanmasıişi.

  2. Türkçe Sözlük

Sözlük