Sözlük
  1. propaganda anlamları...

    Online Türkçe Sözlük

    propaganda

    Anlam 1 : (bir öğreti, düşünce veya inancı) Başkalarına tanıtma, benimsetme ve yayma amacıyla söz, yazıgibi yollarla gerçekleştirilen çalışma.

  2. Türkçe Sözlük

Sözlük