Sözlük
  1. roman anlamları...

    Online Türkçe Sözlük

    roman

    Anlam 1 : İnsanın veya çevrenin karakterlerini, göreneklerini inceleyen, serüvenlerini anlatan, duygu ve tutkularını çözümleyen, itibarî veya gerçek olaylara dayanan uzun edebiyat türü.

  2. Türkçe Sözlük

Sözlük