Sözlük
  1. sömürge anlamları...

    Online Türkçe Sözlük

    sömürge

    Anlam 1 : Bir devletin kendi ülkesinin sınırlarıdışında egemenlik kurarak yönettiği ekonomik veya siyasal çıkarlar sağladığıülke, sömürülen ülke, müstemleke, koloni.

  2. Türkçe Sözlük

Sözlük