Sözlük
  1. söylem anlamları...

    Online Türkçe Sözlük

    söylem

    Anlam 1 : Söyleyiş, söyleniş, telâffuz.
    Anlam 2 : İfade, kalıplaşmış, klişeleşmişsöz.

  2. Türkçe Sözlük

Sözlük