Sözlük
  1. süre ölçen anlamları...

    Online Türkçe Sözlük

    süre ölçen

    Anlam 1 : Süreölçeri kullanarak bir yarışta zamanıbelirlemekle görevli kimse.

  2. Türkçe Sözlük

Sözlük