Sözlük
  1. süredurum anlamları...

    Online Türkçe Sözlük

    süredurum

    Anlam 1 : Bir cismin içinde bulunduğu düzgün hareket veya hareketsizlik durumunun sürüp gitmesi, hareketsizliğe veya hareketsizlikten harekete kendi başına geçememesi özelliği, atalet.

  2. Türkçe Sözlük

Sözlük