Sözlük
 1. sıfat anlamları...

  Online Türkçe Sözlük

  sıfat

  Anlam 1 : Bir kimsenin görev, ödev, toplumsal veya hukukî bakımdan yeri ve özelliği.
  Anlam 2 : Yüz, kılık ve dışgörünüş.
  Anlam 3 : Bir ismi, nitelik, nicelik, yer, sıra vb.bakımından niteleyen, belirten kelime.

 2. Türkçe Sözlük

Sözlük