Sözlük
  1. sınırlısorumluluk anlamları...

    Online Türkçe Sözlük

    sınırlısorumluluk

    Anlam 1 : Borçlunun borcunu ödememesi durumunda, bütün mal varlığıyla değil de mal varlığının bir bölümüyle sorumlu olmasıdurumu.

  2. Türkçe Sözlük

Sözlük