Sözlük
  1. sıvındırmak anlamları...

    Online Türkçe Sözlük

    sıvındırmak

    Anlam 1 : Bir gazın veya buharın sıcaklık derecesini düşürmek veya basıncınıartırmak yoluyla onu sıvıdurumuna getirmek.

  2. Türkçe Sözlük

Sözlük