Sözlük
  1. saçak kök anlamları...

    Online Türkçe Sözlük

    saçak kök

    Anlam 1 : Buğdayda olduğu gibi asıl kökün çevrisindeki ek köklerin gelişmesiyle oluşan kök topluluğu.
    Anlam 2 : Kök boğazının hemen alt kısmından başlayıp çok dallanmışolarak toprakta yüzeysel şekilde gelişen kök.

  2. Türkçe Sözlük

Sözlük