Sözlük
  1. safra atmak anlamları...

    Online Türkçe Sözlük

    safra atmak

    Anlam 1 : sıkıntıveren bir kimseden veya bir şeyden kurtulmak.

  2. Türkçe Sözlük

Sözlük