Sözlük
  1. segâh perdesi anlamları...

    Online Türkçe Sözlük

    segâh perdesi

    Anlam 1 : Klâsik Türk müziğinde orta sekizlinin 22. perdesi.

  2. Türkçe Sözlük

Sözlük