Sözlük
  1. semaî kahvesi anlamları...

    Online Türkçe Sözlük

    semaî kahvesi

    Anlam 1 : Halk şairlerinin toplandıkları, sazlısözlü eğlencelerin yapıldığı, semaî, mani ve türkülerin okunduğu kahve.

  2. Türkçe Sözlük

Sözlük