Sözlük
 1. senato anlamları...

  Online Türkçe Sözlük

  senato

  Anlam 1 : Eski Roma'da özellikle soylulardan oluşan yöneticiler meclisi.
  Anlam 2 : (bazıülkelerde) Yaşve eğitimlerine göre seçilmişparlamento üyelerinden oluşan meclis.
  Anlam 3 : Üniversite yasasına göre seçilen ve rektör başkanlığında toplanan yüksek karar organı.
  Anlam 4 : Senatörlerin

 2. Türkçe Sözlük

Sözlük