Sözlük
  1. serap anlamları...

    Online Türkçe Sözlük

    serap

    Anlam 1 : Atmosferde ışık ışınlarının kırılmasından doğan ve çöllerde kolaylıkla gözlemi yapılabilen optik yanılma, uzaktaki bir cisme bakarken sanki bir su yüzeyinden yansıyormuşgibi, cisimle birlikte ters görüntünün oluşumu, ılgın, yalgın, pusarık.

  2. Türkçe Sözlük

Sözlük