Sözlük
  1. sigorta etmek anlamları...

    Online Türkçe Sözlük

    sigorta etmek

    Anlam 1 : bir şeyi, bir kimseyi ileride olabileceği düşünülen kazanın zararınıgidermek için sigortaya bağlamak.

  2. Türkçe Sözlük

Sözlük