Sözlük
  1. sigortacı anlamları...

    Online Türkçe Sözlük

    sigortacı

    Anlam 1 : Belirli bir prim karşılığında, sigortalıya veya bir tazminattan yararlanacağıbelirtilmişolan kimseye, bir zarara uğramasıdurumunda bir para veya gelir ödemeyi üstlenen kimse.

  2. Türkçe Sözlük

Sözlük