Sözlük
  1. soluk soluğa anlamları...

    Online Türkçe Sözlük

    soluk soluğa

    Anlam 1 : Koşmaktan güçlükle soluk alarak, sık sık soluyarak, yorgun, bitkin veya telâşla.

  2. Türkçe Sözlük

Sözlük