Sözlük
  1. sun'î çayır anlamları...

    Online Türkçe Sözlük

    sun'î çayır

    Anlam 1 : Rutubetli veya sulanabilen topraklarda buğdaygil ve baklagil yem bitkilerinin bir karışım olarak yetiştirildiği çayır.

  2. Türkçe Sözlük

Sözlük