Sözlük
  1. türeme ünsüz anlamları...

    Online Türkçe Sözlük

    türeme ünsüz

    Anlam 1 : Kelimenin aslında bulunmayan, ön seste veya iç seste beliren ünsüz: Urmak > vurmak, ayva > hayva gibi.

  2. Türkçe Sözlük

Sözlük