Sözlük
  1. tırıl anlamları...

    Online Türkçe Sözlük

    tırıl

    Anlam 1 : Çıplak ve zayıf.
    Anlam 2 : Parasız, züğürt.

  2. Türkçe Sözlük

Sözlük