Sözlük
  1. tahmis anlamları...

    Online Türkçe Sözlük

    tahmis

    Anlam 1 : Divan edebiyatında bir gazelin her beytinin başına üç mısra katılmasıdurumu, beşleme.

  2. Türkçe Sözlük

Sözlük