Sözlük
  1. tangır tungur anlamları...

    Online Türkçe Sözlük

    tangır tungur

    Anlam 1 : Genellikle boşnesnelerin yuvarlanırken çıkardığıkaba ve çınlayıcısesi anlatır.

  2. Türkçe Sözlük

Sözlük