Sözlük
  1. tesviyeci anlamları...

    Online Türkçe Sözlük

    tesviyeci

    Anlam 1 : Metal, tahta vb. maddelerden yapılmışparçalarıistenilen biçime sokmak için işleyerek düzelten zanaatçı.

  2. Türkçe Sözlük

Sözlük