Sözlük
  1. tezat anlamları...

    Online Türkçe Sözlük

    tezat

    Anlam 1 : Karşıtlık, karşıt olma, kontrast.
    Anlam 2 : Anlatımda birbirine karşıt iki sözü yan yana kullanma.

  2. Türkçe Sözlük

Sözlük