Sözlük
  1. tripoli anlamları...

    Online Türkçe Sözlük

    tripoli

    Anlam 1 : Ufalandığında tozları, madenî eşyayı, taşı, mermeri, camıvb.ni temizlemeye ve parlatmaya yarayan silisli kaya.

  2. Türkçe Sözlük

Sözlük