Sözlük
  1. umudunu kesmek anlamları...

    Online Türkçe Sözlük

    umudunu kesmek

    Anlam 1 : umut kalmayacak duruma gelmek.

  2. Türkçe Sözlük

Sözlük