Sözlük
  1. umumî heyet anlamları...

    Online Türkçe Sözlük

    umumî heyet

    Anlam 1 : Genel kurul.

  2. Türkçe Sözlük

Sözlük