Sözlük
  1. umumî kâtip anlamları...

    Online Türkçe Sözlük

    umumî kâtip

    Anlam 1 : Genel kâtip.

  2. Türkçe Sözlük

Sözlük