Sözlük
  1. yıldız falcılığı anlamları...

    Online Türkçe Sözlük

    yıldız falcılığı

    Anlam 1 : Yıldızların etkilerinin incelenmesi yoluyla insanların yazgısınıönceden görme ve karakterlerini belirleme uğraşısı, müneccimlik, astroloji.

  2. Türkçe Sözlük

Sözlük