Sözlük
  1. yabanî anlamları...

    Online Türkçe Sözlük

    yabanî

    Anlam 1 : İlkel bir durumda yaşayan (insan, hayvan, bitki), vahşî.
    Anlam 2 : Görgüsü olmayan; kaba ve hoyrat.

  2. Türkçe Sözlük

Sözlük